Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/56/2015.
Iktatószám:
Vj/56-20/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. Á. jogtanácsos által képviselt [1] Magyar Cetelem Bank Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozat.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Cetelem hitelkártyához kapcsolódó 0%-os THM mutatójú akciós Joker24 szolgáltatás népszerűsítése során a Magyar Cetelem Bank Zrt. 2014. október 22. és 2014. december 31. között az egyes ügyfelekre személyre szabott direkt marketing levél és a számlaértesítő mellékletének kiküldésével megtévesztő módon azt a látszatot keltette a 2010. szeptember 30. előtt igényelt hitelkártyával rendelkező fogyasztók számára, hogy ők is jogosultak a szolgáltatás igénybevételére, ennél fogva a Magyar Cetelem Bank Zrt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A jogtanácsos képviseleti jogosultságát a Vj/56-2/2015. számú irat 1. számú melléklete igazolja.