Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/039/2015.
Iktatószám:
Vj/039-115/2015.

Betekinthető!

Egységes szerkezetben a Vj/39-114/2015. számú kijavító végzéssel

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Medimprove Marketing Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Szkíta körút 10.) és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG (Németország, D-33611 Bielefeld, Johanneswerkstr. 34-36.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, az eljárás alá vont által kérelmezett nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács az Alpecin termékcsalád népszerűsítése során alkalmazott

 • Fokozza a hajhagymák aktivitását

 • Dopping a hajnak. Amikor a haj elkezd ritkulni egyre több férfi választja az Alpecin Koffein sampont. Hajmosás során az Alpecin Koffein behatol a hajhagymákba. Dopping a hajnak! Csak a hajnak.

 • Németországban No. 1. pozíciót töltenek be

 • alkalmasak a korai hajhullás kezelésére

 • semlegesítik a tesztoszteron negatív hatását

 • erősítik a hajhagymákat

 • villámgyorsan hatolnak be a fejbőrbe

 • 120 másodpercen belül épp a kellő mennyiségben jutnak el a hajhagymákhoz

 • alkalmasak a korpásodás kezelésére

állítások vonatkozásában megállapítja, hogy a Medimprove Marketing Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. és a DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG magatartása nem volt jogsértő.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Medimprove Marketing Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. és a DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG 2014. augusztus 18-tól 2016. július 25-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított az Alpecin termékcsalád lényeges jellemzői (hajhullás elleni, hajnövesztésre való, illetve őszülés elleni alkalmasság, illetve hatékonyság) vonatkozásában nem megalapozott, így megtévesztő alábbi állításokkal és üzenetekkel:

 • A koffein megvédi a hajhagymákat a káros hatásoktól. Védelem hiányában a növekedési fázisok lerövidülnek, és ez korai hajhulláshoz vezet. A koffein helyreállítja a növekedési fázisokat, elősegítve ezzel a hajnövekedést akár idősebb korban is.;

 • A hajszálakon keresztül eljut a hajhagymákhoz, ahol megtelepedve hosszú távú, akár 24 órás hatást fejt ki. Ez előidézi a hajhagymák folyamatos növekedését.;

 • Előzze meg a hajhullást; vessen  véget a hajhullásnak; megoldást nyújtanak a hajhullásra;

 • Az örökletes hajhullás sem akadály!;

 • Felfrissíti a haj természetes színét, árnyalja az ősz hajszálakat;

 • alkalmasak a foltos hajhullás kezelésére;

 • gátolják a haj őszülését;

 • Az eredmény: hajnövekedés egészen az idős korig / egészen idős korig fennmarad a haj növekedése;

 • Hajnövekedés serkentő, Hajnövekedésre sampon, Hajnövesztő sampon.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG-t 5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács egyúttal a Medimprove Marketing Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft.-t és a DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG-t egyetemlegesen kötelezi 292.100 Ft (azaz kétszázkilencvenkétezer-száz forint) eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára kötelesek az eljárás alá vont vállalkozások megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.