Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/36/2015.
Iktatószám:
Vj/36-28/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a [személyes adat] meghatalmazott munkavállaló által képviselt [1] EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/20/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban elrendelt, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatására vonatkozó tilalom teljesülésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálatban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A meghatalmazott munkavállaló képviseleti jogosultságát a Vj/36-7/2015. számú irat mellékleteként átemelt Vj/20-123/2014. számú irat igazolja.