Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/23/2015.
Iktatószám:
Vj/23-95/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kővári Tercsák Dentons Europe Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. T.; 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78., Eiffel Palace, 6th floor) által képviselt Columbia Pictures Corporation Limited (Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, WIF 9LU, Egyesült Királyság) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Szabó András Tibor vezérigazgató és J. M. L. igazgatósági tag által képviselt Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99. 1-2. épület) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Columbia Pictures Corporation Limited közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Viasat Hungária Zrt. felett.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az összefonódáshoz 834/2015. (VI. 30.) számú állásfoglalásában  a szakhatósági hozzájárulást megadta. A jelen szakhatósági állásfoglalás ellen jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás az eljárást lezáró döntéssel szembeni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.