Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/15/2015.
Iktatószám:
VJ/15-147/2015.

 

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) által képviselt UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-t – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – az általa tett, jelen határozat mellékletét képező kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.