Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/123/2015.
Iktatószám:
Vj/123-54/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. Á. ügyvéd és Gyürüsi József ügyvezető által képviselt Földelni Jó Kft. (9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.) és a dr. B. Sz. ügyvéd által képviselt Echo Hungária TV Zrt. (1145 Budapest, Törökőr u. 45.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Földelni Jó Kft. 2013. január 1-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, mivel egyes kommunikációs eszközökön megalapozatlan gyógy-, egészség- és egyéb hatásállításokat tett közzé a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékekről.

Az eljáró versenytanács továbbá megállapítja, hogy a Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária TV Zrt. az Echo TV televíziós csatornán megjelenő „ELEKTRO/SOKKK” című műsor ún. tematikus verziójával szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tett közzé.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül – eltiltja az eljárás alá vont vállalkozásokat a fenti magatartástól és arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül igazolják a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy az eltiltásnak megfeleltek, azaz

  • a Földelni Jó Kft. az összes általa alkalmazott kereskedelmi gyakorlatban a kifogásolt (megalapozatlan gyógy-, egészség- és egyéb hatásállításokat) törölte, illetve módosította,

  • a Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária TV Zrt. az „ELEKTRO/SOKKK” című műsor ún. tematikus verziójával kapcsolatban egyértelműen feltünteti (a televíziós csatornán kívül minden egyéb csatornán ahol a műsorok elérhetőek, így a honlapjaikon, a Facebook profilokon, illetve a Youtube videómegosztó portálon is), hogy fizetett tartalmakról van szó.

Az eljáró versenytanács továbbá kötelezi a Földelni Jó Kft.-t 600.000 Ft (azaz hatszázezer forint), az Echo Hungária TV Zrt.-t 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amely összegeket a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése, illetve az elrendelt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.