Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900  Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgálók: Kulcsár Andrea Tel.: (06-1) 472-8963  E-mail: kulcsar.andrea@gvh.hu
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Ügyszám: VJ/33/2015.
Iktatószám: VJ/33-151/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Wallacher Lajos ügyvéd (Wallacher Ügyvédi Iroda; 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) által képviselt Nitrogénművek Zrt. (8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.