Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/74/2015.
Iktatószám: Vj/74-11/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges (eljáró ügyvéd: dr. S. K.; 1054 Budapest. Szabadság tér 7.) által képviselt Heineken International B.V. (Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amszterdam, Hollandia) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. J.; 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt Pivovarna Lasko d.d. (Trubarjeva ulica 28, 3270 Lasko, Szlovénia) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Heineken International B.V. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Pivovarna Lasko d.d. felett annak részvényei többségének megszerzésével.