Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/41/2015.
Iktatószám: Vj/41­-9/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. J.; 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt Nypro International Holding BV (Keplerstraat 34, 1171 CD, Badhoevedorp, Hollandia) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt J.Y.E. Castella Llorca, S.L. (Camino Arenes s/n, Tortosa 43500, Spanyolország) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó un. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Nypro International Holding BV közvetlen egyedüli irányítást szerezzen J.Y.E. Castella Llorca S.L. felett.