Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/35/2015.
Iktatószám: Vj/35-015/2015.


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szíjj és Czira Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 14., levelezési cím: 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 1.) által képviselt Szíjj László (Tiszakécske), Varga Károly (Tiszakécske) és KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Kecskés Áron és Pusztai Zsolt vezérigazgatók által képviselt AEROPRODUKT Zrt. (1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. emelet 20.), a Prokop Miklós és Darabos József ügyvezetők által képviselt CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. (1103 Budapest, Noszlopy utca 1.) és az Udvarhelyi Csaba és Ramocsai Pál ügyvezetők által képviselt CLH Klímaszervíz Kft. (1103 Budapest, Noszlopy utca 1.) meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy Szíjj László, Varga Károly és a KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zrt. közös közvetlen irányítást, és ez által Szíjj László és Varga Károly közös közvetett irányítást szerezzen az AEROPRODUKT Zrt., a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. és a CLH Klímaszervíz Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.