Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/31/2015.
Iktatószám: Vj/31­-8/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bódis Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. P.) által képviselt Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Szautner Péter Erik vezérigazgató és V. Cs. gazdasági igazgató által képviselt FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt. (1132 Budapest, Váci út 33.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó un. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. a 2015. február 26-án kötött Eszköz Adásvételi Szerződésben foglalt tartalommal megvásárolja a FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt. Debrecen területén lévő és működő termelési egységét, mint vállalkozásrészt.