Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/28/2015.
Iktatószám:
Vj/28-9/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Petia Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: P. Cs.) által képviselt SILKEM Hungary Kft. (8104 Várpalota, Fehérvári út 26.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, mely eljárásban további ügyfélként részt vett a szintén a Petia Ügyvédi Iroda által képviselt MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f.a.” (1012 Budapest, Logodi utca 34/B. III. emelet 1.), továbbá Kálmán László (Szigliget) és a SILKEM PLUS proizvodnja in svetovanje d.o.o. (2325 Kidricevo, Tovarniska cesta 10., Szlovénia), meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f. a.” timföld divízió és kalcinálás őrlés üzem eszközeit magában foglaló vállalkozásrésze a SILKEM Hungary Kft. részévé váljon.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.