Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/091/2014.
Iktatószám:
Vj/091-37/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lohn Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. L. B.) által képviselt INDISO Sóklinika Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D. épület) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárását megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.