Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/44/2014.
Iktatószám:
Vj/44-62/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Samir Dautbegovic ügyvezető által képviselt BIOFARMA INTÉZMÉNY Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em 2., kézbesítési megbízott: SzSzNet Kft., 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em 2.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban kialakította az alábbi

végzést.

I. Az eljáró versenytanács az eljárás felfüggesztését megszünteti.

II. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.