Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest  Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/76/2014.
Iktatószám: VJ/76-462/2014.

Betekinthető!
Személyes adatokat nem tartalmaz!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • [személyes adat] ügyvéd által képviselt MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Lakihegy Gát u. 4-10.),
 • Encs Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szent István krt. 19., II/4., eljáró ügyvéd: [személyes adat]) által képviselt SOLINWEST 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2161 Csornád, Kossuth Lajos út 79.),
 • Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi utca 30., eljáró ügyvéd: [személyes adat] valamint [személyes adat]) által képviselt SZABOLCS-MAG 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4405 Nyíregyháza, Kállói út 16/H),
 • Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.; valamint Vörös Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: [személyes adat] ügyvéd, értesítési cím: Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda) által képviselt „TRANSIT-SPEED” Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (4625 Záhony, Rákóczi út 16.),
 • Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.; valamint Vörös Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: [személyes adat] ügyvéd, értesítési cím: Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda)  által képviselt „WORLD-TRANSIT” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4644 Mándok, Jókai út 045/3.),
 • Bacsó István egyéni vállalkozó (4600 Kisvárda, Mártírok útja 16., 2/1.),
 • [személyes adat] egyéni ügyvéd által képviselt „KELET-TRANS 2000” Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (4625 Záhony, Széchenyi utca 5.),
 • [személyes adat] egyéni ügyvéd által képviselt Agrochimtranspack Mezőgazdasági és Vegyitermékeket Szállító, Átrakó, Tároló, Csomagoló, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (4623 Tuzsér, 074/2 hrsz.)
 • Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi utca 30., eljáró ügyvéd: [személyes adat]  valamint [személyes adat]) SULLER Kereskedelmi és Szállítási Kft. (4831 Tiszaszalka, Petőfi utca 46.), 
 • Encs Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szent István krt. 19., II/4., eljáró ügyvéd: [személyes adat]) SOLINWEST AGRO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2161 Csornád, Kossuth Lajos út 79.),
 • [személyes adat] ügyvéd által képviselt Plastiroute Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Kft. (2600 Vác, Külső-Rádi út (hrsz. 5557), 
 • [személyes adat] ügyvéd által képviselt Bakony Plastiroute Kft. (8400 Ajka, Ipari Park, Északi Szektor hrsz. 5714/8.), valamint
 • [személyes adat] ügyvéd által képviselt RECYCLEN Műanyagfeldolgozó Kft. (1225 Budapest, Bányalég át 80-84.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 1. a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. 2013. évi útszóró só beszerzésére irányuló tender során a MAGYAR PLASTIROUTE Kft. és a „TRANSIT-SPEED” Kft. – a „KELET-TRANS 2000” Kft. közvetítésével – versenykorlátozó célú megállapodást kötöttek, amikor felosztották egymás között a piacot, és az ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját;
 2. a Magyar Közút Zrt. 2013. évi útszóró só beszerzésére irányuló tender során a MAGYAR PLASTIROUTE Kft., a SZABOLCS-MAG 98 Kft., valamint a SOLINWEST 2000 Kft. – a „KELET-TRANS 2000” Kft. és az Agrochimtranspack Kft. közvetítésével – versenykorlátozó célú megállapodást kötöttek, amikor felosztották egymás között a piacot, és az ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikk a) és c) pontját;
 3. a Magyar Közút Zrt. 2014. évi útszóró só beszerzésére irányuló tendere kapcsán a MAGYAR PLASTIROUTE Kft. és a SOLINWEST 2000 Kft. versenykorlátozó célú összehangolt magatartást követtek el, felosztva egymás között a piacot, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikk c) pontját;
 4. a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. által 2013. évben útszóró só beszerzésére kiírt tender során a MAGYAR PLASTIROUTE Kft. és a SOLINWEST 2000 Kft. versenykorlátozó célú megállapodást kötöttek, amikor felosztották egymás között a piacot, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontját;
 5. az Intertoll-Europe Zrt. által 2013. évben útszóró só beszerzésére kiírt tender során a MAGYAR PLASTIROUTE Kft. és a SOLINWEST 2000 Kft. versenykorlátozó célú megállapodást kötöttek, amikor felosztották egymás között a piacot, és az ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját;
 6. a MAGYAR PLASTIROUTE Kft. és a SOLINWEST 2000 Kft. a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. és 2012. évi, útszóró só beszerzésére irányuló eljárásai során versenykorlátozó célú megállapodást kötöttek, amikor felosztották egymás között a piacot, és az ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját.

II. Ezen jogsértések miatt az eljáró versenytanács 

 • a MAGYAR PLASTIROUTE Kft.-vel szemben 139.000.000 Ft, azaz százharminckilencmillió forint,
 • a SOLINWEST 2000 Kft.-vel szemben 112.400.000 Ft, azaz száztizenkétmillió-négyszázezer forint,
 • a SZABOLCS-MAG 98 Kft.-vel szemben 74.400.000 Ft, azaz hetvennégymillió-négyszázezer forint,
 • a „TRANSIT-SPEED” Kft.-vel szemben 42.000.000 Ft, azaz negyvenkétmillió forint,
 • a Kelet-Trans 2000 Kft.-vel szemben 24.000.000 Ft, azaz huszonnégymillió forint,
 • az Agrochimtranspack Kft.-vel szemben 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki. A versenyfelügyeleti bírságot az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni, befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát, a befizetés jogcímét (versenyfelügyeleti bírság). 
Az Agrochimtranspack Kft., a Kelet-Trans 2000 Kft., valamint a „Transit-Speed” Kft. a bírságot egyösszegben, a határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

A Magyar Plastiroute Kft., a Solinwest 2000. Kft. és a Szabolcs-Mag Kft. a bírságot 24 havi részletben kötelesek megfizetni, akként, hogy

 • a Magyar Plastiroute Kft. a határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni 5.600.000 Ft-ot, majd a további 23 hónapban egyenként 5.800.000 Ft-ot köteles megfizetni az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap 10 napjáig;
 • a Solinwest 2000 Kft. a határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni 4.300.000 Ft-ot, majd a további 23 hónapban egyenként 4.700.000 Ft-ot köteles megfizetni az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap 10 napjáig;
 • a Szabolcs-Mag 98 Kft. 24 havi – havonta 3.100.000 Ft-os – egyenlő összegű részletben köteles megfizetni azt, az első részlet esedékessége a jelen határozat kézhezvételét követő 30. nap, a további részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap 10. napjáig köteles teljesíteni. 

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.
Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi 

 • a Magyar Plastiroute Kft.-t az általa bevezetni vállalt megfelelési program jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belüli bevezetésére, és a bevezetéstől számított 2 évig történő fenntartására,
 • a Solinwest 2000 Kft.-t az általa bevezetett megfelelési program jelen határozat kézhezvételétől számított 2 évig történő fenntartására,
 • a Szabolcs-Mag Kft.-t az általa bevezetni vállalt megfelelési program jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belüli bevezetésére, és a bevezetéstől számított 2 évig történő fenntartására,
 • a „Transit-Speed” Kft.-t az általa bevezetni vállalt megfelelési program jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belüli bevezetésére, és a bevezetéstől számított 2 évig történő fenntartására.

IV. Az eljáró versenytanács végezetül a(z) 

 •  MAGYAR PLASTIROUTE Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Plastiroute Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Kft.-t, Bakony Plastiroute Kft.-t, RECYCLEN Műanyagfeldolgozó Kft.-t,
 • „TRANSIT-SPEED” Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó „WORLD-TRANSIT” Kft.-t, 
 • „KELET-TRANS 2000” Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Agrochimtranspack Kft.-t, 
 • Agrochimtranspack Mezőgazdasági és Vegyitermékeket Szállító, Átrakó, Tároló, Csomagoló, Értékesítő és Szolgáltató Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó „KELET-TRANS 2000” Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.-t,
 • SOLINWEST 2000 Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó SOLINWEST AGRO Kft.-t,
 • SZABOLCS-MAG 98 Kft.-vel szemben kiszabnott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó SULLER Kereskedelmi és Szállítási Kft.-t
  nevesíti, és a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján egyetemlegesen kötelezi őket a vállalkozáscsoportjának jogsértést megvalósító tagjával szemben kiszabott versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 * * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

Bacsó István egyéni vállalkozóval szemben az eljáró versenytanács az eljárást a Ket. 31. § i) pontja alapján megszünteti, mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján jogsértés nem bizonyítható, és az eljárás további folytatásától sem várható eredmény.

Az eljáró versenytanács egyebekben az eljárást a Ket. 31. § i) pontja alapján ugyancsak megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar