Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/14-6/2024.

A Gazdasági Versenyhivatal a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Váci utca 81.; eljáró ügyvéd: dr. Sz. D.) által képviselt, a Lead Ventures Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., 4/2.) által kezelt VOYAGER Magántőkealap Voyager ONE Részalapja (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., 4/2.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a VOYAGER Magántőkealap Voyager ONE Részalapjának a WhiteLab Health Stations Kft. feletti, a WhiteLab Group Kft.-vel mint annak jelenlegi egyedüli irányítójával közös közvetlen irányításszerzésével, valamint a WhiteLab Health Stations Kft. által egyedül irányított WhiteLab Health Stations Eszközkezelő Kft.-nek a Whitelab Service Kft. és a White Reagens Kft. eszközeinek, mint vállalkozásrészeknek a megszerzésével megvalósuló összefonódások tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2024. április 12.