Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/6/2023.
Iktatószám: VJ/6-17/2023.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. P. B. igazgatósági tag és Sz. A. gazdasági igazgató által képviselt KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. (7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69., KRID: 13749619) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/66/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban kötelezővé tett vállalások teljesítésének ellenőrzése céljából indított utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi 

határozatot.

  1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. a VJ/66/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban meghozott, VJ/66 131/2016. számú határozatban kötelezővé tett vállalásait nem megfelelően teljesítette, ugyanis a kötelezettségvállalás szerinti megfelelési programot az ott megjelölt határidőhöz képest későbbi időpontban vezette be, illetve annak bevezetését késedelmesen igazolta a Gazdasági Versenyhivatal felé.
  2. Az eljáró versenytanács a fentiek megállapításán túl 300 000 Ft (azaz háromszázezer forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1] Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a

Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.