Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/11/2023.
Iktatószám: VJ/11-65/2023.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsaa DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., KRID: 18098073), valamint az Ormai, Papp, Czike és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., KRID: 12223631) és a Szendrő Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., KRID: 18652949) által képviselt CTS Eventim Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 91/A) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a eventim.hu/ weboldalon meghirdetett rendezvényekre történő jegyek értékesítése során fizetendő vételár és az azt befolyásoló díjtételek, mint jelentős információ időszerűtlen rendelkezésre bocsátásával 2022 januárjától 2023. február 2-ig megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállást és így megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.
  2. A jogsértés megállapításán túlmenően az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást az általa vállalt, a jelen határozat melléklete szerinti kötelezettségek teljesítésére és azok igazolására a mellékletben megjelölt módon és határidőkben.
  3. Amennyiben a határozat melléklete szerinti kötelezettség 2. pontja szerinti fogyasztói kompenzáció keretében a fogyasztóknak kifizetett pénzvisszatérítés – határozat melléklete szerinti kötelezettség 2.3. pontja szerint – igazolt összege alacsonyabb lesz, mint a jelen határozat 153. pontja szerinti kompenzáció nélkül kalkulált bírságösszeg, a két összeg közötti különbségnek megfelelő maradványösszeget az eljárás alá vont vállalkozás versenyfelügyeleti bírságként köteles megfizetni a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára, azzal, hogy ezen feltételes bírság összegéről és a fizetési határidőről az eljáró versenytanács az igazolási időszakot követően külön végzésben dönt.[2]

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést. 

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a 2023. február 3-tól alkalmazott kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] Amennyiben nem marad fenn maradványösszeg és így bírság megfizetési kötelezettsége sem lesz az eljárás alá vontaknak, úgy ezen tényről az eljáró versenytanács külön végzésben nem rendelkezik. Mind a bírságról való külön rendelkezést, mind ennek hiányát (azaz a maradványösszeg hiányának önálló döntés nélküli megállapítását) megelőzheti utóvizsgálati versenyfelügyeleti eljárás vagy valamely végrehajtási cselekmény. 

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar