Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/32-6/2022.

 

A Gazdasági Versenyhivatal a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Váci út 76.; eljáró ügyvéd: dr. H. K.) által képviselt SMBC Aviation Capital Limited (IFSC House, IFSC, Dublin 1, Írország, D01 R2P9) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az SMBC Aviation Capital Limited-nek a Goshawk Management Limited feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével, valamint a Goshawk Aviation Limited-nek a Goshawk Management Limited és leányvállalatai működéséhez kapcsolódó eszközállománya mint vállalkozásrész megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. augusztus 2.