Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/15-6/2022.

 

A Gazdasági Versenyhivatal a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a., eljáró ügyvéd: dr. K. B.) által képviselt TERMINDEX Befektetési Holding Zrt. (1065 Budapest, Révay utca 10. 3. em.) és Edison 6 Holding Kft. (1142 Budapest, Edison u. 6.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a TERMINDEX Befektetési Holding Zrt.-nek és az Edison 6 Holding Kft.-nek a NoKes16 Kft. feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. május 2.