Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/36/2021.
Iktatószám: VJ/36-124/2021.                                             

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Polgár Bence Ügyvédi Iroda (KRID: 19338121) és a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1118 Budapest, Villányi út 47., KRID: 18106462) által képviselt Norbi Update Lowcarb Zrt. (1142 Budapest, Tahi u. 95.)[1] eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/36/2021. számú versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Norbi Update Lowcarb Zrt. 2020 júniusától kezdődően a vállalkozás https://www.facebook.com/update1 oldalán közzétett – a határozat indokolásában ismertetett – bejegyzésekben

  • az Update termékeket olyan egészségre ható tulajdonságra, illetőleg betegség megelőzésére, kezelésére utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, amely magatartással az eljárás alá vont megsértette a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) cikk (1) bekezdés b) pontját, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjának megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat, továbbá megsértette a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltakat,
  • megtévesztő módon tett közzé állításokat az Update termékek összetételével kapcsolatban, amely magatartással az eljárás alá vont megsértette a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés a) pontját, valamint megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontját, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
  • nem megalapozottan alkalmazott piacelsőségi állításokat, amely magatartásával megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
  • a közzétett kereskedelmi kommunikációban azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy az általa népszerűsített, az Update márkához köthető táplálkozás mindenki számára alkalmas az egészségi állapot megőrzésére, javítására, a betegségek megelőzésére, kockázatuk csökkentésére, mivel elhallgatta, hogy a Norbi Update márkához köthető diéták alkalmazhatóságát az egyéni egészségügyi körülmények befolyásolhatják, amely magatartással az eljárás alá vont megvalósította az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt magatartást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Norbi Update Lowcarb Zrt. 2021 októberében a Norbi Update Keto Mézédes - Mézhelyettesítő szirup, édesítőszerekkel elnevezésű termék népszerűsítése során azt a hamis benyomást keltette, hogy az jogszerűen forgalmazható, és ezzel az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette a 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, továbbá a termék szénhidrát- és cukortartalmával kapcsolatban tett állításaival megsértette a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés a) pontját, valamint az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat. 

A fenti jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács az eljárás alá vontat 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[2] versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy az általa vállalt (és így bírságcsökkentő tényezőként figyelembe vett) megfelelőségi programot – a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül – dolgozza ki, kezdje meg az alkalmazását és igazolja ezek megtörténtét a Gazdasági Versenyhivatal felé. Az eljárás alá vont megfelelőségi programjával szemben különös és kiemelt elvárás, hogy azt alkalmazza a https://www.facebook.com/update1 (illetve egyéb, az eljárás alá vonthoz köthető közösségi média) oldalon megjelenő videós- és egyéb bejegyzésekre is, ekként ezek tartalmát is előzetesen, szakértővel ellenőriztesse. A megfelelési program (határidőben történő) igazolásának elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal szintén megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vont korábbi címe: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54. A cégnyilvántartó rendszer adatai szerint a változás időpontja 2023. január 16., a bejegyzés kelte pedig 2023. március 8.

[2] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar