Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/23-6/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., eljáró ügyvéd: dr. R. M.) által képviselt B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (3644 Tardona, Katus domb 1.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek az ISS Facility Services Létesítménygazdálkodási Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. április 21.