Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/21-5/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a Szűcs Ügyvédi Iroda (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 3., eljáró ügyvéd: dr. Sz. E. P.) által képviselt BONITÁS 2002 Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a BONITÁS 2002 Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Hőtechnika Kőolajipari Kemenceépítő Korlátolt Felelősségű Társaság feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. április 1.