Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/22/2013.

Iktatószám: Vj/22-31/2013.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. W. L. ügyvéd (Wallacher Ügyvédi Iroda 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 95.), dr. T. R. jogtanácsos és S. S. törvényes képviselők által képviselt Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a 2012. április 2. és 2012. június 24. közötti időszakban a „KUBU – A FOCI BAJNOKAI” elnevezésű promóciójával kapcsolatos egyes kereskedelmi kommunikációkban 

 

  • egyrészt gyermekeknek szóló közvetlen vásárlási felhívást tett közzé,

 

  • másrészt nem jelenítette meg, hogy az akcióban elérhető ajándékok az akció teljes időtartama alatt csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Az eljáró versenytanács a Maspex Olympos Kft.-t 4.500.000 Ft (Négymillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.