Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/50/2011.
Iktatószám: Vj/50-438/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) és a V. Ügyvédi Iroda által képviselt BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (3636 Vadna, Kassai u. 35-37),

  • a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76.) által képviselt Pipelife HUNGÁRIA Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.),

  • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a Vj/50-431-436/2011. számokon iktatott döntéseinek rendelkező részében a „hatszázhatvankilencmillió-kilencszázhatvanhárom forint” szövegrészt „hatszázhatvankilencmillió-kilencszázhatvanháromezer forint” szövegrészre javítja ki.

A döntés rendelkező részének érintett bekezdése így helyesen (a változás aláhúzással jelezve):

„E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi

  • BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságot 55.314.000 Ft, azaz ötvenötmillió-háromszáztizennégyezer forint,

  • a Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 669.963.000 Ft, azaz hatszázhatvankilencmillió-kilencszázhatvanháromezer forint,

bírság megfizetésére, amelyet a döntés kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.”

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.