Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. L. A. jogtanácsos által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgáló 2012. április 6-án kelt Vj/050-442/2010. sz. eljárási bírságot kiszabó végzését helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.