Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
34.Kpk.44.841/2013/11.

A bíróság a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker &McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6., eljáró ügyvéd: dr. H.-B. Z.) által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) kérelmezőnek dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245 Budapest 5. Pf. 1036.). valamint dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorina és dr. Hargita Árpád jogtanácsosok által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) kérelmezett ellen verseny ügyben hozott közigazgatási végzés (hív. szám: Vj/050-470/2010.) bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban meghozta a következő

Végzést

A bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasítja.

A tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt 10 000 (Tízezer) Ft nemperes eljárási illetéket a kérelmező az adóhatóság külön felhívására köteles megfizetni.

Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy e végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmezettnek 25 000 (Huszonötezer) Ft eljárási költséget.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.