Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/114-053/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] ügyvéd által képviselt [...] eljárás alá vont vállalkozás ellen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, a [...]-nek a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodája Vj/114-017/2010. számú, eljárási bírságot megállapító végzésének felülvizsgálata tárgyában benyújtottt jogorvoslati kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának Vj/114-017/2010. számú végzését helybenhagyja.

A végzés ellen annak kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.