Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.071/2015/4.

A Fővárosi Törvényszék a Hajdú & Menyhei Ügyvédi Iroda (...ügyintéző: ...) által képviselt Markgold Ingatlanforgalmazási Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 86. I. emelet 6.) felperesnek a Számadó Tamás irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. - hivatkozási szám: Vj/l 14/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi április hó 21. napján kelt 3.K.32.145/2014/28. számú ítélete ellen a felperes által 29. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2015. évi november hó 18. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 60.000 (azaz hatvanezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.