Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/003-040/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. P. D. ügyvéd (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a 2009. október 2. és december 30. között megtartott "90 Golf, 90 nyertes" elnevezésű játékával kapcsolatban fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.

A Versenytanács kötelezi a Magyar Telekom Nyrt-t 200.000.000 Ft (Kettőszázmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájának javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.