Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/019-081/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. M. I. ügyvéd (Berke és Molnár Ügyvédi Iroda) és R. I. ügyvezető által képviselt Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben - az általa vállaltaknak megfelelően - kötelezi a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft.-t, hogy

  • a "minden kötelező biztosító egy helyen, árgaranciával" megfogalmazású szlogen használatától a jövőben tartózkodjék, ha a biztosítók által meghirdetett díjtarifák szerint vagy saját üzleti döntésének megfelelően, egyes biztosítók ajánlatai vagy egyes biztosítók meghatározott kedvezményei az internet közcélú hálózatán www.biztosítás.hu domain cím alatt elérhető és a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. által üzemeltetett oldalon keresztül nem érhetők el, vagy nem vehetők igénybe,

  • a www.cylex-tudakozo.hu és a www.ok.hu internetes oldalakon megjelent és a jelen eljárás keretében vizsgált tartalmak kiszűrése érdekében legkésőbb 2011. március 31-ig fejlesszen ki és állítson üzembe egy olyan rendszert (a hozzá szükséges számítástechnikai programmal együtt), mely az internet közcélú hálózatát folyamatosan monitorozva alkalmas arra, hogy együttesen tárolja és kiszűrje a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. által aktuálisan, illetve korábban valaha használt szlogeneket, megfogalmazásokat, és egyéb reklámszövegeket (mind a fizetett, mind pedig az ingyenes hirdetések tekintetében), és az aktualitását vesztett megjelenések esetében jelzést adjon a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. részére. A Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. a rendszer üzembe helyezéséről (a vonatkozó rendszerdokumentáció egyidejű megküldésével) legkésőbb 2011. március 31-ig napjáig köteles tájékoztatni a Gazdasági Versenyhivatalt.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.