Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/093-103/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007. július 25. és 2011. október 12. között a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, illetőleg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Turbó diéta kúrával, illetve módszerrel, valamint az annak keretében fogyasztandó turmixporral kapcsolatban azt állította, hogy az "Európa slágerfogyókúrája", egyes hírességek is annak segítségével fogytak, annak alkalmazásával tartós súlycsökkenés érhető el, a jojó-hatás elkerülésével, illetve testzsírból történik a fogyás, továbbá az azzal elérhető testsúlycsökkenés várható mértékére, illetve ütemére vonatkozó állítást tett.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az eljáró versenytanács továbbá az Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 25.000.000 Ft (huszonötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.