Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-046-038/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] ügyvéd által képviselt [...] eljárás alá vont ügyfél ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a Vj-46-016/2008. számú, eljárási bírságot kiszabó végzéssel szemben a [...] által előterjesztett jogorvoslati kérelemre - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a [...]-vel szemben 4.000.000 Ft (Négymillió forint) eljárási bírságot kiszabó Vj-46-016/2008. számú végzéssel szemben benyújtott fellebbezést elutasítja.

E végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.