Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/046-138/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor ügyvezető (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. D. P. ügyvéd és dr. G. Sz. ügyvéd) által képviselt Free Choice Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult versenyfelügyeleti eljárás utóvizsgálata során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a 2010. január 13-án kelt Vj-46-69/2009. számú határozatában foglalt, az eljárás alá vont internetes honlapját érintő tájékoztatási kötelezettség végrehajtását.

A Versenytanács a Free Choice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t és egyidejűleg a vállalkozás vezetőjét, dr. Lenkei Gábor ügyvezetőt végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege - mindkét kötelezettre vonatkozóan - a kötelezettség teljesítésének igazolásáig e végzés kézhezvételét követő 15 napban napi 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), azt követően napi 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint).

A döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

A végrehajtási bírságot a kötelezett (vállalkozás, illetve a vállalkozás vezetője) a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni. A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján válik esedékessé.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.