Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-068-070/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. R. ügyvéd (Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest) által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (Budapest) és a dr. F. I. az Alapítvány Kuratóriumának titkára által képviselt "A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért"! Társadalmi Alapítvány (Budapest) ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyban indított versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalásokat követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács megszünteti az eljárást a HYD Kft. eljárás alá vont vállalkozással szemben azon magatartással kapcsolatban, hogy a PREVENTA termékcsalád gyógyszerkénti törzskönyvezésével kapcsolatban valótlan előadásokat tett.

A Versenytanács megszünteti az eljárást "A Rák Ellen az Emberért, a Holnapért"! Társadalmi Alapítvány eljárás alá vont vállalkozással szemben is, mivel nem került bizonyításra egyfelől az, hogy a HYD Kft. PREVENTA termékeinek gyógyhatást, vagy megelőző hatást tulajdonított volna, másfelől az, hogy az ajánlása kapcsán közvetlenül érdekelt lett volna a termék forgalmának növelésében.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.