Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-047-021/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen indult eljárásban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a 2008. november 17-től 2008. december 31-ig tartó időszakban, "3000 perc ajándékba" elnevezésű akciójában tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott

  • (i)

    a televíziós reklámban az "új T-Mobile előfizetés mellé 3000 percnyi beszélgetést ajándékba adunk",

  • (ii)

    a rádióreklámban a "ha év végéig új T-Mobile havidíjas vagy Dominó előfizetést vásárolsz, 3000 percnyi beszélgetést ajándékba kapsz",

  • (iii)

    a járműreklámon, a fotocellás ajtón és az óriásplakáton megjelenő "új Dominó és általános előfizetőknek" állítás megjelentetésével.

A Versenytanács kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t 20.000.000 Ft (azaz Húszmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles teljesíteni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.