Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-159/2008.

A Gazdasági Versenyhivatal a S. és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: H-né dr. K. I.) által képviselt ORO-TEAM Bt. eljárás alá vont ügyfél ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az ORO-TEAM Bt. eljárás alá vont vállalkozás ellen folytatott versenyfelügyeleti eljárást a 2006. április 1-je és 2007. szeptember 30-a közötti időszak vonatkozásában megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.