Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-159/2008/023.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az ORO-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatása miatt folyamatban lévő eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács megállapítja, hogy az ORO-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2007. októbertől 2008. augusztus 31-ig a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, illetőleg a 2008. szeptember 1-től 2008. december 15-ig terjedő időszakban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor Vízkő-Ex Maxima termékéről

televíziós reklámokban, www.vizko-ex.hu internetes honlapján, továbbá szórólapján és a termék használati-kezelési útmutatójában azt állította, hogy

 • terméke a vizet lágyítja,

 • - az "vízkőmentesítő készülék",

  • -

   a termék használatával

   • =

    lágyhatású vizet kapunk,

   • =

    a már meglévő lerakódásokat feloldja, a vízrendszer teljesen vízkőmentes lesz,

 • -
  • -

   a termék használata esetén kevesebb lesz a mosópor és az áramfogyasztás,

internetes honlapján, továbbá folyamatosan a szórólapon és a termék használati-kezelési útmutatójában

 • c.

  azt állította, hogy a készülékkel előállított víz "egészséges",

 • d.

  a termék árát akciós árként tüntette fel, noha a listaáron egyáltalán nem hozta forgalomba a Vízkő-Ex Maxima terméket, azt 2007 októbere óta folyamatosan az "akciós" áron értékesíti.

A versenytanács eltiltja az ORO-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t a magatartás további folytatásától.

A versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást kötelezi 500.000 Ft (ötszázezer forint) bírság megfizetésére. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.