Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-123/2008/11.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Könyvmíves Könyvkiadó Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárás során meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Könyvmíves Könyvkiadó Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor "Magyar értelmező kéziszótár" c. kiadványán nem tűntette fel, hogy a korábbi hasonló szótárakon alapuló, jelentős részben archaikus kifejezéseket, sokszor nem mai értelemben, régies szóhasználattal magyarázó kiadvány.

Az eljáró versenytanács a Könyvmíves Könyvkiadó Kft.-t 500.000.- Ft (Ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.