Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-181/2007/25.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, valamint a Vörös Péter Ügyvédi Iroda által képviselt CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a CIB Bank Zrt.-t az alábbi vállalásainak teljesítésére:

 • I.

  A kezelési költség többlet megtérítése

  Mindazoknak az ügyfeleknek, akiknek 2006. augusztus 1-ig fogadta be az FHB által jelzáloglevéllel finanszírozott Otthonteremtő hitelre vonatkozó kérelmét, a CIB Bank visszafizeti a 2006. július 17-én, 2006 január 1-jén, illetve 2006 augusztus 1-jén közzétett kezelési költség-emelés miatt általuk az emelés előtt érvényes kezelési költséghez képest megfizetett többletet.

 • II.

  Értesítési kötelezettség

  I. 1. A 2009. december 31-én még fennálló Otthonhitel hitelszerződéssel rendelkezők körében:

  Az I. pontban részletezett kezelési költség többlet megtérítéséről a CIB Bank Zrt. a kötelezettségvállalást elfogadó versenytanácsi végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül közvetlenül és egyénileg, írásban értesíti az ügyfeleket.

  A kezelési költség többlet konkrét, egyedi ügyfélre kiszámított összegéről a CIB Bank Zrt. a fenti értesítés határidejétől számított további 90 napon belül szintén közvetlenül és egyénileg, írásban értesíti az adott ügyfeleket.

  I. 2. A 2009. december 31-ét megelőzően megszűnt Otthonteremtő hitellel rendelkezők körében:

  Azon ügyfeleket, akiknek az Otthonteremtő hitelre vonatkozó szerződése az emelés velük szembeni hatályba lépését követően, de 2009. december 31-ét megelőzően szűnt meg, az I. pontban részletezett kezelési költség többlet megtérítéséről a CIB Bank Zrt. a kötelezettségvállalást elfogadó versenytanácsi végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül hirdetmény közzétételével értesíti, valamint két országos napilapban is hirdetést ad fel a kezelési költség többlet visszatérítésre vállalt kötelezettségéről. A CIB Bank Zrt. továbbá vállalja, hogy a hirdetményt a honlapján is a hirdetmény közzétételének napjától számított 60 napon át közzéteszi, amelyben szintén az I. pontban megjelölt visszatérítésről értesíti az ügyfeleket.

  A CIB Bank Zrt. azoknak az ügyfeleknek téríti vissza az I. pontban jelzett többletet, akik a hirdetmény közzétételét követő 60 napon belül jelentkeznek korábbi számlavezető fiókjukban.

  A kezelési költség többlet konkrét, egyedi ügyfélre kiszámított összegéről a CIB Bank Zrt. a hirdetmény közzétételét követő 60 napon belül a korábbi számlavezető fiókjukban jelentkező ügyfeleket további 90 napon belül közvetlenül és egyénileg, írásban értesíti.

 • III.

  Értesítési kötelezettség kiterjesztése

  A CIB Bank Zrt. vállalja, hogy az Otthonteremtő hitel feltételeinek minden, az ügyfelek számára hátrányos módosításáról a módosítás hatálybalépését legalább 90 nappal megelőzően egyedileg és közvetlenül értesíti az ügyfeleket.

 • IV.

  Tájékoztatási kötelezettségek

  A kötelezettségek teljesítéséről 2010. december 15-ig beszámol a GVH-nak.

A végzéssel szemben annak közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.