Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/181/2007/059.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, valamint a dr. Vörös Péter ügyvéd (Vörös Péter Ügyvédi Iroda) által képviselt CIB Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban lefolytatott utóvizsgálatban, tárgyalás tartását követően meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti a Vj-181/2007/25. számú végzés

  • I. és III. pontjaiban foglalt kötelezettségek tekintetében, mivel ezeket a CIB Bank Zrt. teljesítette,

  • II. pontjában foglalt kötelezettségek tekintetében, mivel ezeket a CIB Bank Zrt. túlnyomó részben időben teljesítette, és a határidőben nem teljesített kötelezettségek teljesítésének kikényszerítése sem indokolt a körülmények változására - az időközbeni önkéntes teljesítésre - tekintettel.

A Vj-181/2007/25. számú végzés IV. pontjában foglalt kötelezettség tekintetében a Versenytanács megállapítja, hogy e kötelezettségét a CIB Bank Zrt. nem teljesítette, ezért a Versenytanács a CIB Bank Zrt.-t 1.000.000 Ft (egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlája javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Törvényszékhez címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.