Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 105.K. 701.3 80/2021/15.
A felperes: HERMINA CENTER Ingatlanforgalmazó Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. fsz./2.)
A felperesi érdekelt: HERMINA BAU Ingatlanforgalmazó Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. fsz./2.)
A felperes és a felperesi érdekelt képviselője: Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Németvölgyi út 62. - [...] ügyvéd)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita (VJ/38-172/2018.)

ítélet

A bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest és a felperesi érdekeltet, hogy tizenöt napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 80.000 (nyolcvanezer) forint perköltséget, valamint egyetemlegesen az állam javára, az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára 214.200 (kétszáztizennégyezer-kétszáz) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.