Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság

ÍTÉLETE

Az ügy száma: Kfv.VI.38.026/2021/7.
A tanács tagjai: Dr. Vitál-Eigner Beáta a tanács elnöke, Dr. Rák-Fekete Edina előadó bíró, Dr. Kurucz Krisztina bíró
A felperes: Emporia Style Kft. (1012 Budapest, Márvány utca 17.) 
A felperes képviselője: Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.) eljáró ügyvédek: [...]
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
Az eljárás tárgya: versenyügyben indult közigazgatási jogvita
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 2021. július 6. napján kelt 105.K.703.351/2021/8. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 105.K.703.351/2021/8. számú ítéletét hatályában fenntartja.
Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - felhívásra - 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.
Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.