Nyomtatható verzió PDF formátumban

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
mint elsőfokú bíróság
105.K. 700.376/2019/7.

A Fővárosi Törvényszék a [...] ügyvéd ([...]) által képviselt Freedom Média PR és Kommunikációs Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Felsőmalom u. 20.) felperesnek a dr. Ay Zoltán Nándor bírósági képviseleti irodavezető-helyettes, kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben kiadott B/961-11/2018. számú hatósági bizonyítvány megtámadása iránt indított perében meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

A Fővárosi Törvényszék az alperes 2018. december 6. napján kiadott B/961-11/2018. számú hatósági bizonyítványát megsemmisíü és az alperest új eljárásra kötelezi.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 90.000 (Kilencvenezer) forint perköltséget.
A kereseti illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.