Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
13.K.30.500/2017/11.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [...] ügyvéd (1012 Budapest. Mátray u. 5-7.) által képviselt Bindsystem Hungary Kft. (1077 Budapest, Izabella u. 3. A. épület) I. rendű és [...] ügyvezető által képviselt Spend Credit Kft. (1141 Budapest. Komócsy u. 5-7.) II. rendű felpereseknek, dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, versenyügyben hozott közigazgatási határozat (hiv. szám: Vj/75-218/2015.; nyilvános változat: Vj/75-219/2015.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 238.500.- (Kétszázharmincnyolcezer-ötszáz) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Kötelezi a II. rendű felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 39.800.- (Harminckilencezer-nyolcszáz) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 140.000,- (Száznegyvenezer) forint perköltséget.

Kötelezi az II rendű felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 40.000,- (Negyvenezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell írásban, négy példányban benyújtani.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.