Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
25.K.32.302/2016/8.

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda [...] által képviselt ADR Sales Kft. (1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 212-214.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen az alperes által versenyügyben hozott Vj/73-56/2015. számú közigazgatási hatósági határozat ellen indított közigazgatási perben a közigazgatási bíróság meghozta a következő

ítéletet

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg - külön felhívásra - a magyar államnak 60.000.-(azaz hatvanezer) forint kereseti illetéket.

Kötelezi továbbá a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek a jelen ítélet jogerőre emelkedéséről számított 15 napon belül 50.000.-(azaz ötvenezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet 3 példányban a jelen bíróságnál, de a Fővárosi Törvényszékhez címezve kell benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.