Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.179/2015/4.

A Fővárosi Törvényszék a [...] jogtanácsos által képviselt Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; hivatkozási szám: Vj/19/2014.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi október hó 13. napján kelt 13.K.34.700/2014/6. számú ítélete ellen a felperes által 7. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2016. évi május hó 11. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.