Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
1.Kf.650.150/2016/5. 

Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék
8.sorszámú végzésével javította ki.
Budapest, 2017. november 15.
dr. Matheidesz Ilona s.k.
a tanács elnöke

A Fővárosi Törvényszék az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., ügyintéző: [...] és [...] (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.) által képviselt BÁV-ZÁLOG Zrt. (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.) I. rendű, és a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.) II. rendű felpereseknek a dr. Nacsa Mónika jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat (nyilvános változat: Vj/122-64/2014.; nem betekinthető változat: Vj/122-61/2014.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. szeptember 29. napján hozott 16.K.30.838/2016/10. számú ítélete ellen az I-II. rendű felperesek 12. sorszámú és az alperes 11. sorszámú fellebbezésére - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét akként változtatja meg, hogy a felperesek keresetét teljes terjedelmében elutasítja és egyetemlegesen kötelezi a felpereseket, hogy 15 nap alatt fizessenek az alperesnek 3 000 000 (hárommillió) forint együttes első- és másodfokú perköltséget, valamint - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 1 500 000 (másfél millió) forint kereseti, valamint 2 500 000 (kettő és félmillió) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.