Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.II.37.887/2017/10.
A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke Dr. Márton Gizella előadó bíró Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró
Az I. rendű felperes: 4Life Direct Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.)
A II. rendű felperes: Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited
(Gibraltár, Level 3, Óceán Viliágé Business Centre, 23 Óceán Viliágé Promenade)
A felperesek képviselője:
Helyettesítési meghatalmazással:
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Nacsa Mónika, dr. Számadó Tamás jogtanácsosok
A per tárgya: versenyügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az alperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék 2.KT.650.139/2016/7. számú ítélete
Az elsőfokú bíróság határozatának száma: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.911/2016/9. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.139/2016/7. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott rendelkezését nem érinti, a felülvizsgálati kérelemmel támadott rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és ugyanebben a körben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.911/2016/9. számú ítéletét, valamint az alperes 2015. december 21-én kelt Vj/117-75/2014. számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest ebben a körben új eljárásra kötelezi.

Az első- és másodfokú, valamint a felülvizsgálati eljárásban felmerült költségeiket a peres felek maguk viselik.

A Kúria kötelezi az I. és a II. rendű felperest, hogy fizessenek meg az államnak személyenként - külön felhívásra - 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti, 1.250.000 (egymilliókettőszázötvenezer) forint fellebbezési és 1.750.000 (egymillió-hétszázötvenezer) forint felülvizsgálati részilletéket.

A le nem rótt 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti, 1.250.000 (egymillió- kettőszázötvenezer) forint fellebbezési és 1.750.000 (egymillió-hétszázötvenezer) forint felülvizsgálati részilletéket az állam viseli.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.