Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.139/2016/7. szám

A Fővárosi Törvényszék a Szendrői Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., ügyintéző: [...] ügyvéd) és a Tercsák Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Cimbalom köz 3., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt 4Life Direct Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 57.) I. rendű és Red Sand Life Assurance Compani (Europe) Limited (Gibraltár, Promenade Ocean Viliágé Business Centre 23.) II. rendű felpereseknek a dr. Nacsa Mónika jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/117/2014.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi október hó 7. napján kelt 2.K.30.911/2016/9. számú ítélete ellen a felperesek által 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2017. évi május hó 17. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, az alperes 2015. december 21. napján kelt VJ-117-75/2014. számú határozatát részben, „a biztosítás minden konstrukcióban érdemi segítséget jelent a temetési és egyéb költségekben” részében megváltoztatja, e jogsértés megállapítását mellőzi, melyre figyelemmel az I. rendű felperessel szemben kiszabott bírságot 21.000.000 (azaz huszonegymillió) forintra, a II. rendű felperessel szemben kiszabott bírságot 12.000.000 (azaz tizenkétmillió) forintra mérsékeli, egyebekben az elsőfokú ítéletet a felperesi fennmaradó jogsértés miatt a keresetet elutasító rendelkezése tekintetében helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket külön-külön arra, hogy fizessenek meg az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I. rendű felperes 960.000 (azaz kilencszázhatvanezer) forint, a II. rendű felperes 720.000 (azaz hétszázhúszezer) forint részkereseti, míg az I. rendű felperes 1.680.000 (azaz egymillió-hatszáznyolcvanezer) forint és a II. rendű felperes 1.260.000 (azaz egymillió-kétszázhatvanezer) forint mérsékelt fellebbezési illetéket.

A fennmaradó kereseti és fellebbezési részilletékei az állam viseli.

Felmerült első- és másodfokú költségeiket a peres felek maguk viselik.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.